ДАЛИМЛУУЛАХ

1. Далимдуулах;


2. Далимчийн үйлд хохирох.