ДАЛИУ

Байвал зохих байр шугамдаа бус, тэгш тэнцүү биш, галжир солжир: далиу нүдтэй (долирдуу нүдтэй), дэлгэрэнгүй...

далиу нүдтэй долирдуу нүдтэй
далиу толгойтой гилжгий толгойтой
далиу эвэртэй далжир эвэртэй
далиу найм даалууны найман нүхтэй нэг мод муруй найм
далиугийн мод цайвар хөх юм уу, улаан хүрэн холтостой, тэгшхэн сэрийсэн олон мөчиртэй, ягаан улаан өнгөтэй цэцэг нь навчныхаа өвөрт дэлгэрдэг, дулаан чийглэг газар, уулын гуу жалга хавьд ургадаг өндөр мод
улаан далиугийн мод уулын сүүдэрлэг хажуу, горхины хөвөө шугуйгаар ургадаг мөнх ногоон бут мод