ДАЛИН :
/ ургамал /

далин хальс (гөлчгөр хүрэндүү холтостой, уулын хад хавцал газар яргайрхуу буталж ургадаг мод, түлшинд дэлгэрэнгүй...