ДАЛИМЧХАН

Далим, боломжийг хувийн ашигт нийцүүлэн ашиглах зан, зуршилтай.