ДАЛИМЧ

Далим, боломжийг хувийн ажилдаа сайтар ашиглагч, далимдуулагч.