ДАЛИМДУУЛАГЧ

1. Ямар нэгэн зүйлээр шалтаглагч хүн: олон хүнээр далимдуулагч (олон хүнээр халх хийгч);


2. Нэг ажлын далимд өөр нэг ажлыг гүйцэтгэгч - Хурал хийж байгааг далимдуулан хүмүүстэй уулзав. “Цог” сэтгүүл.