ДАЛИМЛАХ

Далимдах: далимлан гаргах (завшаанчлан гаргах), далимлан харах (боломж гарган дэлгэрэнгүй...

далимлан гаргах завшаанчлан гаргах
далимлан харах боломж гарган харах