ДАЛИМДАХ

1. Ямар нэгэн үйл явдлын зэрэгцээгээр өөр үйл явдлыг хамтатган гүйцэтгэх: ажлаар далимдах (ямар нэг дэлгэрэнгүй...


2. Зай сиймхийг завшин ашиглах: эзгүйг далимдах (эзгүй байгааг нь ашиглах).

ажлаар далимдах ямар нэг ажлын дашрамд өөр ажил хамтатгах
хүнээр далимдах хүнээр шалтаг хийх
эзгүйг далимдах эзгүй байгааг нь ашиглах