ДАЙЗ

1. Бүс, бүслүүр;


2. Оосор, ороолт: шилбэ ороох дайз (шилбэний ороолт);
3. Сум агуулан бүслэх, мөрөвчлөх урт нарийн уут: дайз авах (сумны хот, дайзыг биедээ авах), дайз бүслэх дэлгэрэнгүй...
шилбэ ороох дайз шилбэний ороолт
дайз авах сумны хот, дайзыг биедээ авах
дайз бүслэх бүсэлхийгээрээ дайз ороох
дайзтай сум дайзанд хийсэн сум
сумны дайз а. Сум хийж авч явах уут, уутат бүс; б. Автомат бууны сумны хайрцаг, зориулалтын сав