ДАЙЗТАЙ

1. Дайз бүхий;


2. Дайзанд буй, дайзанд хийсэн - Тэгэхэд Сүхбаатар цэнхэр бор морьтой, маузер буутай, шар ширэн дайзтай сум бүсэлсэн... дэлгэрэнгүй...