ДАВХЦАЛДАХ

1. Дээр дээрээс давхцах;


2. Хэд хэдэн зүйл зэрэг давхарлах.