ААЖУУХАН

Аажуугийн нэмэгдүүлсэн болон хорогдуулсан утгаМорьд их цасан дундуур мацаж, модны дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Хулан зээрд; аажуухан гүйх (удаан тайван гүйх), аажуухан унших (яаралгүй тайван унших), аажуухан алхах (алгуур алхах, гэлдрэх) - Намрын нарнаа налайсан гудамж чөлөө, талбай цэцэрлэгээр самар цөмөн аажуухан алхалж яваа хүмүүс харагдав. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй;


2. Аажуу маягтай - Чи маргааш аажуухан ирээрэй дээ. “Цог” сэтгүүл., аажуухан дэлгэрэнгүй... (аажуу маягтай, яаралгүй ирэх).

аажуухан гүйх удаан тайван гүйх
аажуухан унших яаралгүй тайван унших
аажуухан алхах алгуур алхах, гэлдрэх
аажуухан одох алгуур одох
аажуухан ирэх

аажуу маягтай, яаралгүй ирэх