ААЗАЙ
/ нутгийн аялгуу /

1. Хижээлдүү, хижээл насны, настайвтар: аазай эмэгтэй (хижээл насны эмэгтэй);


2. Эхнэр;
3. Үнэхээрийн ганган, дэгжин хээнцэр, шаавай: аазай охин (хээнцэр охин), аазай хүүхэн (ганган шаавай хүүхэн).

аазай эмэгтэй хижээл насны эмэгтэй
аазай охин хээнцэр охин
аазай хүүхэн ганган шаавай хүүхэн