даахь нь унахгүй, даарь нь ховхрохгүй
/ зүйр цэцэн үг /
эцэнхий, ядмаг гэсэн санаа