даарь болох
морь, малын холгогдсон яр, шарх тавхайж зузаарах