яарвал даарна ядарвал өлсөнө
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа ажил үйлийг хийж гүйцэтгэхдээ сайтар бодож төлөвлөж, урьдаас бэлтгэж хийхгүй бол сайн үр дүнд хүрэхгүй гэсэн санаа

Яарвал даарна

Юмийг аажуу хий

Зочин 2023-03-05 20:26:09