дааган атаахай
/ амьтан /
нэгэн зүйл сүүгээр бойжигч амьтан, шавжаар идэшлэнэ