АЙЛДВАР
/ хүндэтгэл /

1. Эрхэмсэг хүндтэй хүнд хандан хэлэх үг;


2. Эрхэм хүндтэй хүний үг, зарлиг, соёрхол: ерөнхийлөгчийн айлдвар (ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг) - Монгол улсын ерөнхийлөгч айлдвар дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин;

3. [шилжсэн] Зааж мэдэмхийрэх үг.