айзмын зураас
/ хөгжим /
айзмын ялгах хөгжмийн аялгууны ноотны богинохон босоо зураас