АЗАРГА II

1. Монгол гэрийн ханын модыг матаж залах багаж;


2. Нумны гичрийн муруйг залах хэрэгсэл.

Ижил үг:

АЗАРГА I

АЗАРГА III:

АЗАРГА IV

АЗАРГА V: