ГАНДИЙ II:
/ ургамал /

гандий мод (үрээс нь техникийн тос гарган авдаг, халуун орны нэгэн зүйл мод; уянгат мод).

Ижил үг:

ГАНДИЙ I