ГАНДИЙ I
/ хөгжим /

Модон тогшуур хөгжмийн зэмсэг.

Ижил үг:

ГАНДИЙ II: