ГАНДУУ I

1. Бага зэргийн гантай, хур бороо багатай: гандуу байх (хур бороо багатай байх) - Манай энд ч дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., гандуу газар (ангамал газар), гандуу зун (хур бороо багатай зун);


2. Бага зэрэг онгож, өнгө нь хувирсан; гандуу дээл (онгосон дээл);
3. [шилжсэн] Хүний ажил, амьдрал сайнгүй, гутруу зутруу яваа байдал - Баахан гандуу царайтай явж харагдав. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

гандуу байх хур бороо багатай байх - Манай энд ч гандуу байсан юм. Д.Цэдэв. Айргийн амт., гандуу газар ангамал газар
гандуу зун хур бороо багатай зун
гандуу дээл онгосон дээл
Ижил үг:

ГАНДУУ II