ГАНДУУЛАХ

1. Нар салхинд өнгийг нь бууруулах;


2. Ус бороо байхгүй хатаах.