ГАНЖИНДАХ

1. Элдүүрээр гурил элдэх;


2. [шилжсэн] Ганжингаар цохих.