ГАНЗАГАГҮЙ

1. Ганзага хоосон;


2. [шилжсэн] Азгүй, хийморьгүй.