ГАНЗАГАЛАХ

Тээшийн зүйлийг эмээлийн хойд бүүрэг дээгүүр тохож хойд гоёр ганзагаар даруулах, эсвэл нэг талын ганзганд бэхлэн авч дэлгэрэнгүй...

богц ганзагалах богцыг эмээлийн хойд бүүрэг дээгүүр тохож, ганзгаар даруулах
ууттай будаа ганзагалах ууттай будааг эмээлийн ганзагаар уяж тогтоох
чөдөр ганзагалах чөдрийг эмээлийн ганзаганд уяж бэхлэн авч явах
шуудайтай мах ганзагалах эмээлийн сураар мах уяж тогтоох
гуяа ганзагалах гар хоосон өгөх, бэлэглэх юмгүй ирэх, олз омоггүй
толгойгоо ганзагалах а. Доош харж гуниглан явах - Тэр хоёр бие биедээ уурласан юм шиг толгойгоо ганзагалан тус тусдаа нэгийг бодож явав. Н.Банзрагч. Зам; б. Унаан дээр үүрэглэн явах

богц ганзагалах

үүзздрзрд

Зочин 2016-05-28 16:24:10