ГАНЗАГАЛААГҮЙ

Ганзагалсан юмгүй, ганзагалаа үгүй.