ГАНДУУХАН

Нэлээд гандуу - Эмээ төлөв өнгө гандуухан хүрэн даалимбан дээл мөрнөөсөө үл салгана. Д.Цэдэв. Айргийн дэлгэрэнгүй...