ГАНЖИН

Зуурч нухсан гурилыг хавтгай модон дээр элдэж нимгэлэх урт бөөрөнхий мод, элдүүр мод; хүвэр: ганжингаар дэлгэрэнгүй... (элдүүрээр элдэх), гурилын ганжин (гурилын элдэх элдүүр).

ганжингаар элдэх элдүүрээр элдэх
гурилын ганжин гурилын элдэх элдүүр