ГАНДИРСАН

Сайн сайхан зүйлийг зэрэглээ мэт сэтгэлдээ хийсвэрлэн дүрслэх нь - Гандирсан орд шиг ганган дүрээ дэлгэсэн дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Миний ард түмэн., гандирсан балгас (далайгаас дэгжсэн уурын дотор хот балгас, давхарлаг гэр, оргил мэт зүйл бүрийн юмны зэрэглээтэн үзэгдэх байдал дүрс).