ГАНГАР I

1. Хамгийн нарийн ур хийцтэй сайн чанарын шаазан: гангар шаазан (нарийн ур хийцтэй шаазан) - дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.,


2. [хүндэтгэл] Аяга.

Ижил үг:

ГАНГАР II:

ГАНГАР III: