ГАНГАРУУЛАХ

1. Ганган болгох, гангалж өгөх;


2. [шилжсэн] Гааруулах.