ГАНГИА

1. Хоточ нохой;


2. [шилжсэн] Нохойг загнах, хараах үг.