ГАНГИНАЛДАХ

Олон амьтан харилцан дуу дуугаа аван гангинах: ноход ганганалдах (олон ноход харилцан гангинах).