ГАНД :

ганд нь хаях (анхаарахгүй орхих, зөнд нь хаях) - Энхрий бага насаа дэмий ганд нь хаямгүй юм. дэлгэрэнгүй...