ГАНДГАРЬ
/ ургамал /

1. Бургас маягийн бутархаг мод, мөчрийн үзүүрт тод цайвар шар цэцэг ургана, гоёл чимэглэлд ашиглахаас гадна ардын дэлгэрэнгүй...


2. Өргөслөг бутны жимс, улаан үхрийн бөөр мэт хар өнгөтэй, бөлжиргөнө, хонин бөөрөлзгөнө.