ГАНДАЛТ I

Гандах үйлийн үр дүнг заасан нэр: газрын гандалт (газар гандах явц, гандсан байдал) - Энэ талдаа дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., даавууны гандалт (даавуу гандаж цайх нь).

газрын гандалт газар гандах явц, гандсан байдал
даавууны гандалт даавуу гандаж цайх нь
Ижил үг:

ГАНДАЛТ II