ГАНДАН I
/ шашин /

Шашны ёсны хөгжмийн зэмсэг, чөмгөн бүрээ - Удалгүй гандан тэргүүтэн дахин шинээр дуугарав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАНДАН II

ГАНДАН III