ГАНДАХ II

Элдэж боловсруулах арьс ширийг ганд дүрж идээлэх: гандсан нэхий (ганд шүүлсэн нэхий), арьс дэлгэрэнгүй... (арьс шир ганд дүрж идээлэх) - Гандсан нэхий шиг элдэж байна. С.Дашдооров. Миний ард түмэн.

гандсан нэхий ганд шүүлсэн нэхий
арьс гандах

арьс шир ганд дүрж идээлэх

Ижил үг:

ГАНДАХ I