ГАНДБАДРАА
/ ургамал /

буурал гандбадраа (нэг зүйл эмийн өвс).