ГАНДАН II

Гарын шууны яс, нарийн чөмөг: гандан шуу (гарын шуу) - Гандан шуугаар нь хугалсан юм. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАНДАН I

ГАНДАН III