ГАНДАН III
/ шашин /

Шашны хурал ном, шашин судлалын ажил хийх төв: гандан хийд (тус хийдийн анхны суурь 1654 онд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАНДАН I

ГАНДАН II