ГАНДААХ

1. Нар их шарах үед, мөн намрын шинж орж газрын гарц муутгах;


2. Хувцас хунарыг нар салхинд удаан өмсөж өнгийг нь алдуулах.