ГАНДАБАДРАА
/ ургамал /

Иршинбэтэн овгийн, төрөл зүйл олон, үр суварган баг цэцэгтэй, чагатан юмуу тойруулга навчтай олон наст өвс.