ГАНГАРХАХ

1. Ганган байдал гаргах - Гангархаж явж гараа хөлдөөх. ААЗ;


2. Ганган байдлаараа бахархах, ганган хэмээн биеэ гайхуулах.