ГАНГАЧУН
/ ургамал /

Иш нь нарийн, навч нь бараг дугариг, баг цэцэг нь навч гарахаас өмнө дэлгэрдэг, цэцэг нь шар, голын хөвөө, элсэрхэг дэлгэрэнгүй...