ГАНГАТ

Тахал, хижиг өвчний нэр, үхлийн шарх: гангат өвчин (тахал хижиг).