ГАНГАРХАГ

Дэгжин гоёмсог байдлаа үзүүлэх дуртай: гангархаг харагдах (дэгжин гоёмсог харагдахаар