ГАНГАР II:

гангар гунгар (а. Дотночлон хүүрнэх, ярилцах нь - Аж төрлөө нийлүүлэн гангар гунгар хийн дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа; б. Нүүдлийн шувууны дуугарах нь - Жигүүртэн шувуу холоос ирж гангар гунгар донгодсон орон. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр).

Ижил үг:

ГАНГАР I

ГАНГАР III: